Schoolteam

2021 2022

Contact

3


Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Tel.: 03/828.25.87
GSM: 0488/ 87 59 18
Mail: directie@rozenkransschool.be

 voor website 2021

4AED
 5 20210226 103337 edited edited 1

Kalender

Mei 2022
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Zorgvisie & team

“ De Rozenkransschool is een school waar elk kind welkom is. Wij hebben een hart voor kinderen en zijn een open, warme school. ”

logo

We vertrekken vanuit de eigenheid van elk kind, vanuit zijn of haar talenten. Om die reden hanteren we een talentenwerking in onze volledige basisschool. Met respect voor ieders “anders zijn“ proberen we tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

talent123

Elk kind start hier met zijn eigen talenten. Als school werken we aan en stimuleren we de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de wilskracht van het kind. Zo streven we naar een hoog welbevinden en betrokkenheid.

Kinderen worden in de loop van de basisschool systematisch opgevolgd. Deze informatie - zowel qua leerstof als sociaal - geeft ons een breed en steeds groeiend beeld van de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van deze langdurige opvolging kunnen we in de klassenraad een onderbouwde beslissing nemen om een kind al dan niet een getuigschrift te geven.

ontwikkel

Rijping

In de basisschool doorloopt een kind verschillende ontwikkelingsfasen. In de rijping en groei naar een volgende fase moeten we het tempo van het kind volgen. Hierin worden de kinderen gestimuleerd door hen opdrachten aan te bieden ‘in de zone van de naaste ontwikkeling’.

Spilfiguur in onze werking zijn de klasleerkrachten

Zij zijn de personen die als eerste signalen opvangen via het kind of via de ouders, die we als onmisbare gesprekspartners beschouwen. We streven ernaar om in samenwerking met het zorgteam de gepaste zorg aan elk kind te geven.

Bredere zorg

zorg

Wanneer daar nood aan is, kan de zorg voor een kind uitgebreid worden. Het kan gaan over sociale moeilijkheden en leermoeilijkheden, maar ook over uitbreiding naar boven. (ontwikkelingsvoorsprong) Dit wordt in overleg met het zorgteam besproken. Dit zorgteam bestaat uit zorgcoördinator(en), zorgleerkracht(en) en directie.

De werking van de zorg is hoofdzakelijk klasintern, maar kan indien zinvol ook klasextern als klasoverschrijdend gebeuren.

De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerk …

Oudergesprekken - overleg

gesprek

Omdat wij de communicatie tussen school en ouders belangrijk vinden, organiseren we meerdere keren per schooljaar oudercontacten.
Deze oudercontacten stemmen we af op de volledige ontwikkeling van het kind. Zo maken we gebruik van verschillende soorten oudercontacten. (individuele, op vraag, informatieve, ….. ) Het aantal en tijdstip kan variëren.

Buiten deze geplande momenten kunnen ouders met zorgvragen steeds terecht bij de klasleerkracht en bij de zorgcoördinatoren. Deze oudergesprekken gebeuren niet aan de rij of aan de klasdeur, maar door het maken van een afspraak met de betrokken persoon.

Het zorgteam komt ook op regelmatige basis samen om te overleggen over de werking, de kalender en eventuele specifieke zorgvragen voor bepaalde kinderen.  Zo evalueren we geregeld onze eigen werking.  (en sturen bij waar nodig)

Draagkracht van de school

Wanneer de school het kind geen verdere kansen tot ontplooiing kan bieden, is de maximale draagkracht van de school bereikt. CLB bekijkt dan met ouders en school wat de verdere mogelijkheden zijn. CLB leidt dan de gesprekken met ouders en school om een kind gericht door te verwijzen.

Zorgteam 14/2/2019

20150827 164635

                                                                                   Zorgcoördinatoren juf Els en juf Patricia.