Schoolteam

rkteam2018 2019voorpagina

Contact

3


Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Tel.: 03/828.25.87
Fax: 03/825.54.82
GSM: 0488/ 87 59 18
Mail: directie@rozenkransschool.be

4


twitter 5

Kalender

Februari 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Zorgvisie & team

" Wij zijn een school waar elk kind welkom is. Wij hebben een hart voor kinderen. Wij zijn een open, warme school. "

Dit houdt in dat we steeds trachten te vertrekken vanuit de eigenheid van kinderen. Met respect voor ieders " anders zijn " proberen we tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

Als school zijn we ervan overtuigd dat we geen invloed hebben op de aanleg maar wel op de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en de wilskracht van kinderen.

Elk kind wordt in de loop van de basisschool goed en systematisch gevolgd. Deze informatie wordt in de loop van de jaren genoteerd in een kindvolgsysteem en geeft ons een breed en steeds groeiend beeld.


Spilfiguur in onze werking zijn de klasleerkrachten.

Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen ofwel via het kind zelf of via informatie van de ouders die we als volwaardige gesprekspartners beschouwen. De klasleerkrachten proberen als verantwoordelijke personen voor hun leerlingen zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven.

Bredere zorg

Wanneer daar nood aan is, kan de zorg voor een kind uitgebreid worden door de ondersteuning van het zorgteam. Het zorgteam op onze school bestaat uit zorgcoördinator(en), zorgleerkracht(en) en directie.

De rol van het zorgteam is een ondersteunende rol waarbij we respectvol omgaan met leerlingen, leerkrachten en ouders.

De werking van het zorgteam kan zowel klasintern, klasextern als klasoverschrijdend gebeuren.

De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra ….

Oudergesprekken

Omdat wij de communicatie tussen school en ouders belangrijk vinden, organiseren we meerdere keren per schooljaar oudercontacten.
Deze oudercontacten stemmen we zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van de kinderen. Zo maken we gebruik van verschillende soorten oudercontacten
( algemene, individuele, op vraag, informatieve, ….. ) en zal het aantal en tijdstip variëren afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Buiten deze geplande momenten kunnen ouders met zorgvragen steeds terecht bij de klasleerkracht en bij de zorgcoördinatoren. Om het dagverloop niet te hinderen, vragen we om gesprekken aan de rij of de klasdeur uit de weg te gaan. Wens je iets te bespreken met de leerkracht(en) maak dan een afspraak d.m.v. een briefje of een nota in de agenda, met zorgleerkrachten en directie kan je rechtstreeks een afspraak maken. Wegens het vertrouwelijke karakter van deze gesprekken, vragen we met aandrang dat hierbij geen kinderen aanwezig zijn. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Draagkracht van de school

Wanneer de school het kind geen verdere kansen tot ontplooiing kan bieden, is de maximale draagkracht van de school bereikt. In overleg met de ouders en alle betrokkenen proberen we dan nieuwe kansen te zoeken voor verdere ontplooiing van het kind met eventueel een doorverwijzing.

20150827 164635
Zorgcoördinatoren juf Els en juf Patricia.