Schoolteam

2020 2021

Contact

3


Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Tel.: 03/828.25.87
GSM: 0488/ 87 59 18
Mail: directie@rozenkransschool.be

Examencommissie2020
4AED
 5 20210226 103337 edited edited 1

Kalender

Juli 2021
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Schoolvisie

1. Levensbeschouwing
2. Pedagogische overtuiging

1. Levensbeschouwing

1.1. Christelijke inspiratie van onze school
De Rozenkransschool is een katholieke school. Ze is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. De christelijke zingeving doordringt het hele schoolgebeuren. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen. In dit SWP worden die doelstellingen regelmatig geactualiseerd.

1.2. Bijbels - christelijke mensvisie Onze mensvisie is bijbels-christelijk, d.w.z. dat wij de mens zien als een persoon:
§ die zijn bestaan ontvangt als gave en opgave;
§ die wordt uitgenodigd dit bestaan te realiseren
§ …en vrije mens

1.3. Jezus Christus en het evangelie De Rozenkransschool is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus en het evangelie; dit in een historische context.

1.4. Zendingsopdracht Onze school heeft ook een zendingsopdracht: Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij in geloof voorgaan. Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht.

1.5. Deelname sacramentele vieringen Alle leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

1.6. Parochiegemeenschap Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap van de Heilige Rozenkrans.

Terug naar boven

2. Pedagogische overtuiging

PEDAGOGISCH PROJECT, democratisch besproken en vastgelegd gedurende enkele opeenvolgende personeelsvergaderingen in 2001

2.1. Wij willen kwaliteitsonderwijs aanbieden waarbij elke leerkracht met dezelfde inzet en de nodige inspanningen dezelfde doelen nastreeft;  

2.2. Onze school is kind(gezin)d; De kinderen moeten er zich thuis voelen, er heerst een aangenaam en positief schoolklimaat. Wat wij belangrijk vinden is het geven van een positief zelfbeeld bij de kinderen, door waardering, bevestiging en respect voor hun eigenheid en mogelijkheden. De leerbedreigde kinderen moeten extra hulp krijgen.

Wij zijn luisterbereid tegenover de kinderen die ons zijn toevertrouwd.

2.3. Er moet een goede samenwerking zijn tussen leerlingen, leerkrachten, directeur en ouders, gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. Er dient een duidelijke informatiestroom te zijn tussen school en gezin. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder inzicht.

2.4. Als katholieke basisschool kiezen wij voor een gelovige opvoeding; Menselijke en christelijke waarden dienen voorgeleefd en bijgebracht.

2.5. Wij willen opvoeden tot zelfstandige en sociaalvoelende mensen. We begeleiden de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid. Kinderen komen naar school om er te leren én te leren leven.

2.6. De wederzijdse inzet van ons allen én de waardering voor elkaar bepalen de goede sfeer op school.

 2.7. Wij dienen te streven naar een harmonische ontwikkeling van hoofd – hart – handen… alle drie even belangrijk en noodzakelijk. De brede vorming van de leerling, dus niet alleen verstandelijk, ook de motorische, sociale en emotionele opvoeding krijgt een plaats.

2.8. We menen ook dat we de volgende grote levenswaarden moeten bijbrengen: eerbied en respect, voornaamheid, zorg voor de mens, het leefmilieu en het materiaal.

2.9. We durven duidelijke eisen stellen, op het niveau van het kind.

2.10. We dienen een duidelijke eensgezindheid in woorden en daden van alle deelnemers na te streven.

2.11. Wij streven naar een samenwerking tussen externen en leerkrachten waarbij de professionaliteit en de inzet van beiden wordt gerespecteerd en erkend. We erkennen dat extra hulp voor sommige kinderen echt nodig is, en we zijn bereid ons hiervoor ten volle in te zetten met de hulp van extra omkadering, binnen de mogelijkheden van de klasgroep.

2.12. In onze school moet er plaats zijn voor mensen uit verschillende culturen die op een verdraagzame manier met elkaar kunnen omgaan.

2.13. De opties in ons zorgbeleid vloeien voort uit de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

 
Terug naar boven